Scroll Top

Czym jest pulsoksymetr i dlaczego jest ważny przy zakażeniu koronawirusem?

1
Pandemia koronawirusa pokazała, że nawet najbardziej rozwinięte gospodarczo Państwa, mają problem z zapewnieniem dostępności produktów medycznych. Wybuch pandemii i pierwsze objawy choroby stworzyły popyt na termometry bezkontaktowe, dzięki którym można dokonać higienicznego i bezpiecznego pomiaru. Następnie cały świat masowo zaopatrywał się w maseczki czy respiratory. Teraz przyszedł czas na pulsoksymetry. Czym są i dlaczego są tak ważne w diagnozie zakażenia SARS – CoV2?

Czym jest pulsoksymetr?

Pulsoksymetr to elektroniczne urządzenie zakładane na palec. Mierzy tętno oraz saturację. Ta druga funkcja jest najważniejsza w kwestii problemów z oddychaniem. Wartość saturacji krwi tlenem czy inaczej nasycenia tlenem u osób zdrowych wynosi SpO2 95–99%. Saturacja poniżej 90% oznacza niedotlenienie spowodowane problemem z oddychaniem[1]. W przypadku zakażenia koronawirusami, pogorszenie wentylacji płuc jest jednym z najgorszych objawów choroby.

Rodzaje i działanie pulsoksymetrów?

Pulsoksymetry możemy podzielić na dwa rodzaje:

  • stacjonarne – do pracy w szpitalach oraz domach opieki
  • napalcowe – do korzystania w dowolnym miejscu

Działanie urządzeń do sprawdzania saturacji oraz pulsu odbywa się na zasadzie pomiaru pochłaniania przez czerwone krwinki w naczyniach włosowatych promieniowania o dwóch różnych długościach fali – czerwonego i podczerwonego. Mierzony sygnał składa się z dwóch składowych: stałej i zmiennej (pulsującej). Na podstawie pomiaru oblicza się stopień nasycenia hemoglobiny tlenem (SpO2)[2].

Jak odczytać wynik pomiaru?

Większość urządzeń wskazuje dwa wyniki – nasycenie krwi tlenem, czyli SpO2 oraz puls (ilość uderzeń serca na minutę). Na zdjęciu poniżej oznaczone zostały miejsca odczytywania wyniku.

Pulskosymetr w zakażeniu SARS – CoV2?

Wielu specjalistów zaleca posiadanie własnego pulsoksymetru w domu. Wynika to z bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Zamknięcie przychodni, konsultacje lekarskie przez telefon i brak miejsc w szpitalach, zmuszają pacjentów do większej kontroli własnego zdrowia podczas objawów zakażenia koronawirusem. Lekarze potrzebują bardziej szczegółowych danych do podjęcia decyzji o hospitalizacji. Jednym z aktualnych wskazań do pobytu w szpitalu jest spadek saturacji o kilka procent w stosunku do poziomu prawidłowego. Dlatego pulsoksymetry cieszą się tak dużym zainteresowaniem.

_______________________________________________

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Saturacja_(medycyna)
[2] https://www.medonet.pl/zdrowie,pulsoksymetr—dzialanie-i-rodzaje,artykul,1726456.html